ให้ เงิน เล่น ฟรี_การนำทางหน้าเว็บ_108livescore

Within the confines of the South Coast British Columbia Transportation Authority Act (SCBCTA Act). TransLink has the right to "make bylaws, and may recommend regulations ... required for the regional transportation system." This section lists the bylaws TransLink has passed.

To view a bylaw with all the amendments incorporated, view the Consolidated Bylaw. In a consolidated bylaw, the original bylaw (or “parent” bylaw) is updated to include all of the amendments to that bylaw.

To view individual amendments to a particular bylaw, view the Amending Bylaws (if applicable).

Consolidated Bylaw:

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 498-2012, Effective: Sept. 4, 2012

Consolidated Bylaw:

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 6-1999, Effective: March 29, 1999

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 11-1999, Effective: June 23, 1999
 • Bylaw Number: 20-2001, Effective: Sept. 14, 2001
 • Bylaw Number: 31-2003, Effective: Nov. 21, 2003

Consolidated Bylaw:

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 40-2005, Effective: July 20, 2005

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 57-2009, Effective: July 16, 2009
 • Bylaw Number: 73-2011, Effective: March 31, 2011
 • Bylaw Number: 96-2014, Effective: Aug. 27, 2014
 • Bylaw Number: 117-2017, Effective Sept. 1, 2017

Consolidated Bylaw:

 • Bylaw Number: 105-2016, Effective: March. 30, 2016

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 1-1998, Effective: Dec. 11, 1998

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 2-1999, Effective: March 24, 1999
 • Bylaw Number: 7-1999, Effective: March, 29, 1999
 • Bylaw Number: 26-2002, Effective: Dec. 11, 2002
 • Bylaw Number: 34-2004, Effective: March 23, 2004
 • Bylaw Number: 39-2005, Effective: May 20, 2005
 • Bylaw Number: 54-2008, Effective: May 29, 2008
 • Bylaw Number: 59-2009, Effective: Oct. 9, 2009
 • Bylaw Number: 64-2010, Effective: March 23, 2004
 • Bylaw Number: 68-2010, Effective: June 3, 2010
 • Bylaw Number: 69-2010, Effective: Oct. 15, 2010
 • Bylaw Number: 79-2012, Effective: May 2, 2012
 • Bylaw Number: 80-2012, Effective: July 13, 2012
 • Bylaw Number: 88-2013, Effective: Oct. 30, 2013
 • Bylaw Number: 95-2014, Effective: July 18, 2014
 • Bylaw Number: 97-2014, Effective: Oct. 31, 2014
 • Bylaw Number: 100-2015, Effective: Mar. 30, 2015
 • Bylaw Number: 104-2015, Effective: Dec. 9, 2015
 • Bylaw Number: 105-2016, Effective: March. 30, 2016

Consolidated Bylaw:

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 60-2009, Effective: Jan. 1, 2010

Amending Bylaw:

 • Bylaw Number: 76-2011, Effective: April 1, 2012

Consolidated Bylaw:

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 61-2009, Effective: Jan. 1, 2010

Consolidated Bylaw:

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 4-1999, Effective: April 1, 1999

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 9-1999, Effective: April 18, 1999
 • Bylaw Number: 13-2000, Effective: March 27, 2000
 • Bylaw Number: 17-2001, Effective: March 31, 2001

Consolidated Bylaw:

 • Bylaw Number: 117-2018, Effective: Jan. 1, 2018

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 5-1999, Effective: April 1, 1999

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 10-1999, Effective: April 28, 1999
 • Bylaw Number: 14-2000, Effective: March 27, 2000
 • Bylaw Number: 18-2001, Effective: March 31, 2001
 • Bylaw Number: 21-2001, Effective: Jan. 1, 2002
 • Bylaw Number: 27-2003, Effective: March 5, 2003
 • Bylaw Number: 32-2003, Effective: Jan. 1, 2004
 • Bylaw Number: 33-2003, Effective: Jan. 1, 2005
 • Bylaw Number: 35-2004, Effective: Jan. 1, 2004
 • Bylaw Number: 44-2005, Effective: Jan. 1, 2006
 • Bylaw Number: 48-2006, Effective: Jan. 1, 2006
 • Bylaw Number: 50-2007, Effective: Jan. 1, 2007
 • Bylaw Number: 52-2008, Effective: Jan. 1, 2008
 • Bylaw Number: 55-2009, Effective: Jan. 1, 2009
 • Bylaw Number: 65-2010, Effective: Jan. 1, 2010
 • Bylaw Number: 71-2011, Effective: Jan. 1, 2011
 • Bylaw Number: 77-2012, Effective: Jan. 1, 2012
 • Bylaw Number: 83-2013, Effective: Jan. 1, 2013
 • Bylaw Number: 93-2014, Effective: Jan. 1, 2014
 • Bylaw Number: 98-2015, Effective: Jan. 1, 2015
 • Bylaw Number: 106-2016, Effective: Jan. 1, 2016
 • Bylaw Number: 115-2017, Effective: Jan. 1, 2017
 • Bylaw Number: 117-2018, Effective: Jan. 1, 2018

Consolidated Bylaw:

 • Bylaw Number: 118-2018 Effective: Jan 1, 2018

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 53-2008, Effective: Jan. 1, 2008

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 56-2009, Effective: Jan. 1, 2009
 • Bylaw Number: 66-2010, Effective: Jan. 1, 2010
 • Bylaw Number: 72-2011, Effective: Jan. 1, 2011
 • Bylaw Number: 78-2012, Effective: Jan. 1, 2012
 • Bylaw Number: 85-2013, Effective: Jan. 1, 2013
 • Bylaw Number: 94-2014, Effective: Jan. 1, 2014
 • Bylaw Number: 99-2015, Effective: Jan. 1, 2015
 • Bylaw Number: 107-2016, Effective: Jan. 1, 2016
 • Bylaw Number: 116-2017, Effective: Jan. 1, 2017
 • Bylaw Number: 118-2018 Effective: Jan 1, 2018

Consolidated Bylaw:

 • Bylaw Number: 122-2018 Effective: July 1, 2018

Parent Bylaw:

 • Bylaw Number: 3-1999, Effective: April 1, 1999

Amending Bylaws:

 • Bylaw Number: 8-1999, Effective: April 28, 1999
 • Bylaw Number: 12-2000, Effective: June 1, 2000
 • Bylaw Number: 15-2000, Effective: March 16, 2001
 • Bylaw Number: 16-2000, Effective: Jan. 1, 2001
 • Bylaw Number: 19-2001, Effective: Oct. 1, 2001
 • Bylaw Number: 22-2001, Effective: April 1, 2002
 • Bylaw Number: สูตรยิงปลา23-2002, Effective: March 25, 2002
 • Bylaw Number: 24-2002, Effective: April 19, 2002
 • Bylaw Number: 25-2002, Effective: June 27, 2002
 • Bylaw Number: 28-2003, Effective: May 23, 2003
 • Bylaw Number: 29-2003, Effective: July 23, 2003
 • Bylaw Number: 30-2003, Effective: July 23, 2003
 • Bylaw Number: 36-2004, Effective: June 18, 2004
 • Bylaw Number: 37-2004, Effective: Jan. 1, 2005
 • Bylaw Number: 41-2005, Effective: July 20, 2005
 • Bylaw Number: 42-2005, Effective: July 20, 2005
 • Bylaw Number: 43-2005, Effective: Sept. 21, 2005
 • Bylaw Number: 51-2007, Effective: Jan. 1, 2008
 • Bylaw Number: 58-2009, Effective: Sept. 7, 2009
 • Bylaw Number: 62-2010, Effective: Jan. 13, 2010
 • Bylaw Number: 63-2010, Effective: April 1, 2010
 • Bylaw Number: 67-2010, Effective: April 1, 2010
 • Bylaw Number: 70-2010, Effective: Jan. 1, 2011
 • Bylaw Number: 74-2011, Effective: Aug. 1, 2011
 • Bylaw Number: 75-2011, Effective: Jan. 1, 2012
 • Bylaw Number: 81-2012, Effective: Jan. 1, 2013
 • Bylaw Number: 82-2013, Effective: April 1, 2013
 • Bylaw Number: 84-2013, Effective: July 1, 2013
 • Bylaw Number: 86-2013, Effective: July 24, 2013
 • Bylaw Number: 87-2013, Effective: Nov. 1, 2013
 • Bylaw Number: 89-2013, Effective: Nov. 1, 2013
 • Bylaw Number: 90-2013, Effective: Jan. 1, 2014
 • Bylaw Number: 91-2013, Effective: Jan. 1, 2014
 • Bylaw Number: 92-2014, Effective: Jan. 1, 2014
 • Bylaw Number: 101-2015, Effective: June 8, 2015
 • Bylaw Number: 102-2015, Effective: Oct. 5, 2015
 • Bylaw Number: 102-2015 (As amended by 103-2015), Effective: Oct. 5, 2015
 • Bylaw Number: 103-2015, Effective: Aug. 28, 2015
 • Bylaw Number: 108-2016, Effective: March, 11 2016
 • Bylaw Number: 109-2016, Effective: April 4, 2016
 • Bylaw Number: 111-2016, Effective: Sept. 1, 2016
 • Bylaw Number: 112-2016, Effective: Dec. 2, 2016
 • Bylaw Number: 113-2017, Effective: March 30, 2017
 • Bylaw Number: 114-2017 Effective: July 1, 2017
 • Bylaw Number: 121-2018 Effective: May 22, 2018
 • Bylaw Number: 122-2018 Effective: July 1, 2018
 • Bylaw Number: 126-2018 Effective: January 1, 2019